Украйна:                 Русия:
                                                                                           49000, г. Днепър,
ул. многоъгълник,17
Тел.: +38 067 545 53 53
Тел.: +38 050 255 53 53
Е-мейл: inprominox@gmail.com
            350049, г. Краснодар
ул. им. Атабрекова, ½, офис 7
Тел.: +7 918 166 55 88
Тел.: +7 978 810 73 25
Е-мейл: inoxcenter23@gmail.com

контакти


България

5000, г. Велико Търново,

ул. Никола Габровски, 2

Тел.: +359 877 33 18 83

Е-мейл: inpromltd@gmail.com